Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

14 Şubat 2015 Cumartesi


KABİR YA CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇE YA DA CEHENNEM ÇUKURLARINDAN BİR ÇUKURDUR
   Kardeşlerim Kabir hayatı hakkında bir çok soru ve görüş geldi. Bunları tek tek cevaplamam mümkün değil o nedenle toplu olarak cevaplıyorum. Kusura bakmayın. Kabir hayatını inkar eden kardeşlerimin bir çoğunun sadece bir tefsirciye, bir alime inanıp bu konuda ki onlarca alime itibar etmediklerini görüyorum. Kardeşlerim lütfen Birine takılıp kalmayın insan hata eder. O Alimde hata edebilir. Lütfen Alimlerin doğrularını alınız, hatalarını bırakınız. Bu şekilde hem o alime hem kendinize büyük iyilik yapmış olursunuz. Ne yazık ki toplumumuzda takım tutar gibi tarikat tutma, alim tutma, mezhep tutma, siyaset tutma hastalığı var. Halbu ki takımınız küme düşerse de sorun yok yine tutun. Nihayet size bir şey kaybettirmez. Ama tuttuğunuz siyasi parti eğer sizi dininizden uzaklaştırıyor, Memleketinizi fakirleştiriyor ise felakettir. Aynı şekilde peşinden gittiğiniz tarikat,mezhep,alim sapıksa sizin hem Dünyanızı hem Ahiretinizi mahveder. Aman dikkat.
AYET:(İsrâ - 85)"De ki ruh, Rabbimin bildiği bir iştir. Size bu konuda pek az bilgi verilmiştir."
  Kıymetli okuyucularım yukarıdaki ayeti göz önüne alarak yazıyı  okuyun lütfen.
  KABİRDE MÜMİNLER CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇEDEDİR
AYET:(Meryem- 15  )’’ Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.’’
AYET:(Meryem- 15  )’’ Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun!
  Ne mutlu ana babasına iyi davrananlara
AYET:(Nâziât: 3)“Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere!”
Âyet-i kerimede buyurulduğu üzere müminlerin canlarını aldıktan sonra, onlarla birlikte fezâda yüzüp giderler.’’
 Bu ayet ölen müminlerin kabirde huzur ve sukunet içinde yaşayacaklarına ispat değil midir. Hüsnü hatime ile ölen müminlerin bir mükâfatı da meleklerin iltifatlarıdır.
AYET:(Nahl: 32) “Onlar meleklerin: ‘Selâm sizin üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin!’ diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir.”
AYET: (Vâkıa: 90-91)“Eğer sağcılardan ise; ‘Ey sağcı! Sana sağcılardan selâm!’ denir.”
  Bu ayetler müminin daha canını alırken ona cenneti gösterdiğini ispatlamıyor mu?
AYET:(Vâkıa: 88-89) “Ölen kişi Allah’a yaklaştırılanlardan ise; ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti var.”
AYET:( (Fecr: 27-30) “Ey mutmain olan nefis! Sen O’ndan râzı, O senden râzı olarak dön Rabb’ine. Gir salih kullarımın içine, gir cennetime!”
Bu hitap ona hem vefat anında hem de kıyamet gününde müminler söylenecektir.
AYET:(169-170)’’ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.’’
  Bu ayet şehitlerin kabirdeki rahatlığını ispatlamıyor mu?
     KABİRDE AZAP OLDUĞUNA DAİR AYETLER
AYET:(Müminun-99)’’ Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında: Rabbim! der, beni geri gönder;
AYET:( Müminun-100)’’ Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım. Hayır! Bu onun ağzından çıkan (boş) bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.
AYET:(İnfitar 4)’’  Kabirlerin içi dışa çıktığı zaman,
AYET:( İnfitar 5)’’ İnsanoğlu, ne yaptığını ve ne yapmadığını görür.’’
  Bu ayetler kabir hayatını ispat etmiyor mu. Nasıl oluyor da bu ayetleri kabir hayatı yoktur. Diye delil gösteriyorsunuz.
   Bu ayet yani infitar 5. ayet aslında Peygamberimiz(sav) in HADİS:"Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur."(bk. el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b. Hanbel, el-Akide, s.64-76; el-lalekâî,  İtikadu ehli’s-sünne, 1/156, 158, 166-şamile).
AYET:( Adiyat-9)’’Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?
AYET:(Ali İmran-185)’Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günnü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metâından başka bir şey değildir.
AYET:Mümin-46)’’ Onlar, sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, 'Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun'denir.’’
  Kıymetli okurlarım Bu (Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur.)hadisine ters değildir. Bu şuna benzer sizi polisler evinizden  aldı götürdü. Nezarethaneye attı. Suçunuzu bilmiyorsunuz. Sonra hakim karşısına çıktınız. Hakim neyle suçlandığını size açıkladı. İşte bu ayetlerde buna benzer. Siz kabirde azap çektiniz. Veya huzur buldunuz. Kabirin cennet bahçelerinden bir bahçe olduğuna dair birçok ayet vardır. İnsanlar kıyamet gününde kabirden kalktığında kabirde  azaba veya nimete uğramalarının sebebi onlara açıklanacaktır. Tıpkı tutuklanan kişiye tutuklanma sebebini hakimin açıklaması gibi. Biri size yüklü bir para verdi, veya ziyafet verdi, ama sebebini bilmiyorsunuz. Ona sormaz mısınız veya o size anlatmaz mı. İşte infitar- 5 inci ayetini Adiyat-9, Ali İmran-185, Mümin-46 böyle anlamak gerekir. En doğrusunu Allah(cc) bilir.
AYET:( Tevbe -101)’’ Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.’’
   Bu ayette münafıkların 3 kez azap görecekleri açıklanmaktadır. Bu azaplardan biri kabir azabı değil midir.
HADİS:İmam Buharî bu üç ayeti kabir sorgusu ve azabı için delil olarak zikretmiştir.(bk. Buharî, Cenaiz, 87).
AYET:( Tur-47) )’’Muhakkak ki o zalimlere  bundan başka azap da vardır.”
HADİS: Abdullah b. Abbas’a göre, “Muhakkak ki o zalimlere  bundan başka azap da vardır.”(Tur, 52/47) mealindeki ayette de kabir azabına işaret edilmektedir.[bk. Beyhakî, İsbatu azabi’l-kabr (Kabir azabının ispatı), 1/63]
AYET:( Taha-124) ’’ Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.’’
AYET:( Taha-125)’’ O zaman: 'Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim' der.’’
AYET:( Taha-126)’’ Allah: 'Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun' der.
   Görüldüğü gibi kafir gözü gören olduğu halde öldükten sonra gözü kabirde kör edilecek ve kabirden kör olarak çıkarılacaktır.’’
Kafir bunun sebebini sorduğunda da ayetlerimizi inkar ettiğin için denecektir.
  Rabbim bizi ayetleri inkar eden, kabirde kör edilen ve kabirden kör olarak diriltilenlerden aylemesin. Amin.
AYET:( Secde-21)’’ En büyük azaptan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız; olur ki (imana) dönerler’’
AYET:(Mümin-11)’’ Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır? derler.’’
SAYIN OKURLARIM OKUMAN BİTTİĞİNDE BAŞTAKİ AYETİ HATIRLA AYET:(İsrâ - 85)"De ki ruh, Rabbimin bildiği bir iştir. Size bu konuda pek az bilgi verilmiştir."
BİZE DÜŞEN HAKKINDA AZ BİLDİĞİMİZ ŞEYİ İNKAR ETMEK DEĞİL KABULLENMEKTİR.

        EN DOĞRUSUNU ALLAH(CC) BİLİR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder