Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

14 Şubat 2015 Cumartesi

KABİR YA CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇE YA DA CEHENNEM ÇUKURLARINDAN BİR ÇUKURDUR Kardeşlerim Kabir hayatı hakkında bir çok soru ve görüş geldi. Bunları tek tek cevaplamam mümkün değil o nedenle toplu olarak cevaplıyorum. Kusura bakmayın. Kabir hayatını inkar eden kardeşlerimin bir çoğunun sadece bir tefsirciye, bir alime inanıp bu konuda ki onlarca alime itibar etmediklerini görüyorum. Kardeşlerim lütfen Birine takılıp kalmayın insan hata eder. O Alimde hata edebilir. Lütfen Alimlerin doğrularını alınız, hatalarını bırakınız. Bu şekilde hem o alime hem kendinize büyük iyilik yapmış olursunuz. Ne yazık ki toplumumuzda takım tutar gibi tarikat tutma, alim tutma, mezhep tutma, siyaset tutma hastalığı var. Halbu ki takımınız küme düşerse de sorun yok yine tutun. Nihayet size bir şey kaybettirmez. Ama tuttuğunuz siyasi parti eğer sizi dininizden uzaklaştırıyor, Memleketinizi fakirleştiriyor ise felakettir. Aynı şekilde peşinden gittiğiniz tarikat,mezhep,alim sapıksa sizin hem Dünyanızı hem Ahiretinizi mahveder. Aman dikkat. AYET:(İsrâ - 85)"De ki ruh, Rabbimin bildiği bir iştir. Size bu konuda pek az bilgi verilmiştir." Kıymetli okuyucularım yukarıdaki ayeti göz önüne alarak yazıyı okuyun lütfen. KABİRDE MÜMİNLER CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇEDEDİR AYET:(Meryem- 15 )’’ Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.’’ AYET:(Meryem- 15 )’’ Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun! Ne mutlu ana babasına iyi davrananlara AYET:(Nâziât: 3)“Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere!” Âyet-i kerimede buyurulduğu üzere müminlerin canlarını aldıktan sonra, onlarla birlikte fezâda yüzüp giderler.’’ Bu ayet ölen müminlerin kabirde huzur ve sukunet içinde yaşayacaklarına ispat değil midir. Hüsnü hatime ile ölen müminlerin bir mükâfatı da meleklerin iltifatlarıdır. AYET:(Nahl: 32) “Onlar meleklerin: ‘Selâm sizin üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin!’ diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir.” AYET: (Vâkıa: 90-91)“Eğer sağcılardan ise; ‘Ey sağcı! Sana sağcılardan selâm!’ denir.” Bu ayetler müminin daha canını alırken ona cenneti gösterdiğini ispatlamıyor mu? AYET:(Vâkıa: 88-89) “Ölen kişi Allah’a yaklaştırılanlardan ise; ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti var.” AYET:( (Fecr: 27-30) “Ey mutmain olan nefis! Sen O’ndan râzı, O senden râzı olarak dön Rabb’ine. Gir salih kullarımın içine, gir cennetime!” Bu hitap ona hem vefat anında hem de kıyamet gününde müminler söylenecektir. AYET:(169-170)’’ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.’’ Bu ayet şehitlerin kabirdeki rahatlığını ispatlamıyor mu? KABİRDE AZAP OLDUĞUNA DAİR AYETLER AYET:(Müminun-99)’’ Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında: Rabbim! der, beni geri gönder; AYET:( Müminun-100)’’ Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım. Hayır! Bu onun ağzından çıkan (boş) bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır. AYET:(İnfitar 4)’’ Kabirlerin içi dışa çıktığı zaman, AYET:( İnfitar 5)’’ İnsanoğlu, ne yaptığını ve ne yapmadığını görür.’’ Bu ayetler kabir hayatını ispat etmiyor mu. Nasıl oluyor da bu ayetleri kabir hayatı yoktur. Diye delil gösteriyorsunuz. Bu ayet yani infitar 5. ayet aslında Peygamberimiz(sav) in HADİS:"Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur."(bk. el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b. Hanbel, el-Akide, s.64-76; el-lalekâî, İtikadu ehli’s-sünne, 1/156, 158, 166-şamile). AYET:( Adiyat-9)’’Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi? AYET:(Ali İmran-185)’Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günnü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metâından başka bir şey değildir. AYET:Mümin-46)’’ Onlar, sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, 'Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun'denir.’’ Kıymetli okurlarım Bu (Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur.)hadisine ters değildir. Bu şuna benzer sizi polisler evinizden aldı götürdü. Nezarethaneye attı. Suçunuzu bilmiyorsunuz. Sonra hakim karşısına çıktınız. Hakim neyle suçlandığını size açıkladı. İşte bu ayetlerde buna benzer. Siz kabirde azap çektiniz. Veya huzur buldunuz. Kabirin cennet bahçelerinden bir bahçe olduğuna dair birçok ayet vardır. İnsanlar kıyamet gününde kabirden kalktığında kabirde azaba veya nimete uğramalarının sebebi onlara açıklanacaktır. Tıpkı tutuklanan kişiye tutuklanma sebebini hakimin açıklaması gibi. Biri size yüklü bir para verdi, veya ziyafet verdi, ama sebebini bilmiyorsunuz. Ona sormaz mısınız veya o size anlatmaz mı. İşte infitar- 5 inci ayetini Adiyat-9, Ali İmran-185, Mümin-46 böyle anlamak gerekir. En doğrusunu Allah(cc) bilir. AYET:( Tevbe -101)’’ Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.’’ Bu ayette münafıkların 3 kez azap görecekleri açıklanmaktadır. Bu azaplardan biri kabir azabı değil midir. HADİS:İmam Buharî bu üç ayeti kabir sorgusu ve azabı için delil olarak zikretmiştir.(bk. Buharî, Cenaiz, 87). AYET:( Tur-47) )’’ “Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır.” HADİS: Abdullah b. Abbas’a göre, “Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır.”(Tur, 52/47) mealindeki ayette de kabir azabına işaret edilmektedir.[bk. Beyhakî, İsbatu azabi’l-kabr (Kabir azabının ispatı), 1/63] AYET:( Taha-124) ’’ Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.’’ AYET:( Taha-125)’’ O zaman: 'Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim' der.’’ AYET:( Taha-126)’’ Allah: 'Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun' der. Görüldüğü gibi kafir gözü gören olduğu halde öldükten sonra gözü kabirde kör edilecek ve kabirden kör olarak çıkarılacaktır.’’ Kafir bunun sebebini sorduğunda da ayetlerimizi inkar ettiğin için denecektir. Rabbim bizi ayetleri inkar eden, kabirde kör edilen ve kabirden kör olarak diriltilenlerden aylemesin. Amin. AYET:( Secde-21)’’ En büyük azaptan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız; olur ki (imana) dönerler’’ AYET:(Mümin-11)’’ Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır? derler.’’ SAYIN OKURLARIM OKUMAN BİTTİĞİNDE BAŞTAKİ AYETİ HATIRLA AYET:(İsrâ - 85)"De ki ruh, Rabbimin bildiği bir iştir. Size bu konuda pek az bilgi verilmiştir." BİZE DÜŞEN HAKKINDA AZ BİLDİĞİMİZ ŞEYİ İNKAR ETMEK DEĞİL KABULLENMEKTİR.

13 Şubat 2015 Cuma

KABİR HAYATI(ALEMİ BERZAH)

KABİR HAYATI(ALEMİ BERZAH) KABİR HAYATI (ALEMİ BERZAH) Kıymetli okuyucular kabir hayatını inkar edenlere kapak olsun diye kabirle ilgili ayetlerden bazılarını paylaşmayı uygun gördüm. Bu konuda yüzlerce hadis-i şerif olduğu halde yazının uzamamsı için hadis koymadım. Âlem-i berzah” adı verilen kabir âlemi; ölüm ile kıyamet günü arasındaki zamandır, Dünya ile Ahiret arasında bulunan intikal âlemidir. Ölümle cesetten alâkasını kesen ruh, berzah âlemine geçer. İnsanın ruhu orada ameline göre rahat bir hayat yaşar. Veya azap görür. Kabirdeki bu yaşayış insanın dünyadan alâkasını kestiği andan itibaren başlar. Kabir hayatı haktır. İşte ayetler. AYET:(Müminun-100)’’ Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım. Hayır! Bu onun ağzından çıkan (boş) bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.’’ AYET:(Secde-21)’’ En büyük azaptan önce,(mahşer) onlara mutlaka en yakın azaptan(kabir) tattıracağız; olur ki (imana) dönerler.’’ AYET:( Meryem- 66, 67)’’ “İnsan diyor ki: ‘Öldüğüm zaman gerçekten diri olarak (kabrimden) çıkarılacak mıyım?’ İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır?” AYET: (Bakara 28)’’Allah’ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.’’ AYET:(Rum - 19)’’ Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız’’ AYET: (Kamer – 7)’’ Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar’’ AYET: (Taha – 124)’’ Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.’’ AYET:( Yasin – 51’’ Nihayet Sûr'a üfürülecek Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler’’ AYET:(Bakara-28)’’ Ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döneceksiniz; öyleyken Allah'ı nasıl inkar edersiniz?’’ AYET:(Mümin-11)’’ Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır? derler.’’ AYET:Mümin-46)’’ Onlar, sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, 'Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun'denir.’’ AYET:( En’am – 98)’’ O, sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratandır (Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır Anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık’’ BU KADAR AYET OLDUĞU HALDE KABİR HAYATINI İNKAR EDENLER HALA BEN MÜSLÜMANIM NASIL DİYOR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

12 Şubat 2015 Perşembe

HÜSNÜ HATİME(GÜZEL SON)

HÜSNÜ HATİME(GÜZEL SON) HÜSNÜ HATİME(GÜZEL SON) Sayın okuyucularım o halde hüsnü hatime nedir ? ve hüsnü hatimeye ulaşmak için ne yapmak gerekir bunu biraz açıklayalım. HÜSNÜ HATİME: Güzel son,güzel sonuç,güzel ölüm anlamındadır. Güzel sonuç iman ile ölmekle mümkün olur. Sayın okurlarım müminin canı çok kolay çıkacaktır. İşte AYET:(Naziat.2)''(Vennaziati neşta)''Müminin canını yağdan kıl çeker gibi kolaylıkla çıkaran meleklere andolsun.'' Bu ayet nazil olunca sahabiler ya Resulullah ölümün şiddetinden siz bile korkarken nasıl oluyor da insanın canı bu kadar kolay çıkıyor. Hatta mümin canının çıktığının farkına bile varmaz buyuruyorsunuz diye sorduklarında Peygamberimiz(sav) onlara şu cevabı vermiştir. HADİS: Aradığınız cevap Yusuf suresindedir. Bu surede emirin kölesi olan hz. Yusufun güzelliğine Emirin karısı Züleyha vurulmuş ona aşık olmuştu. Züleyhanın arkadaşı olan kadınlar Züleyhanın dedikodusunu yapıyor. Koskoca emirin karısı kölesine aşık olmuş diye onu eleştiriyorlardı. Bunun üzerine Züleyha bu kadınları çay partisine çağırır. Her birinin eline birer elma ve birer bıçak vererek soyup yemelerini ister. Kadınlar tam elmaları soyarken. hz Yusufu karşılarına çıkarır. Hz Yusufun o eşsiz güzelliğine vurulan bu güzellik karşısında her şeyi unutan kadınlar o kadar etkilenirler ki elmayı soyalım derken ellerini bıçakla keserlerde farkına varmazlar. Sayın okurlarım Yusuf ve Züleyha olayı kuran-ı kerimde şöyle geçer. AYET:(Yusuf.31)''Kadınların kendisini yermesini işitince onları davet etti ; koltuklar hazırladı geldiklerinde her birine bıçak verdi. Yusufa yanlarına çık dedi. Kadınlar Yusufu görünce şaşırıp ellerini kestiler. Ve Allahı tenzih ederiz . Ama bu insan değil ancak çok güzel bir melektir dediler.'' işte ölüm anında mümin kendisine gösterilen cennetin ve büyük nimetlerin güzelliği karşısında o kadar sevinecek o kadar şaşıracak ki ölüm acısını hissetmiyecek canının çıktığının farkına bile varamıyacaktır.'' AYET:(Nâziât: 3)“Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere!” Âyet-i kerimede buyurulduğu üzere müminlerin canlarını aldıktan sonra, onlarla birlikte fezâda yüzüp giderler. Hüsnü hatime ile ölen müminlerin bir mükâfatı da meleklerin iltifatlarıdır. AYET:(Nahl: 32) “Onlar meleklerin: ‘Selâm sizin üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin!’ diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir.” AYET:(Vâkıa: 88-89) “Ölen kişi Allah’a yaklaştırılanlardan ise; ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti var.” AYET:( (Fecr: 27-30) “Ey mutmain olan nefis! Sen O’ndan râzı, O senden râzı olarak dön Rabb’ine. Gir salih kullarımın içine, gir cennetime!” Bu hitap ona hem vefat anında hem de kıyamet gününde müminler söylenecektir. AYET: (Vâkıa: 90-91)“Eğer sağcılardan ise; ‘Ey sağcı! Sana sağcılardan selâm!’ denir.” Can boğaza gelmiş durumdaki mümin o selâmı alınca rahatlar, dostluğun ünsiyetini hisseder.’’ HADİS: Müminlerin canlarını ise şefkat ve merhametle ve yumuşaklıkla, rahatça ve usulca, sanki çözülmesi kolay bir düğümü çözer gibi kolayca alırlar. Cennetteki varacağı yer kendisine gösterilmeden hiçbir mümin ruhunu teslim etmeyecektir(Buhari) HADİS:(Mümin öleceği vakit, rahmet meleklerini görür, can verme acısını duymaz. Ruhu tereyağından kıl çeker gibi, kolay çıkar, nimetlere kavuşur.) [Bezzar] HADİS:(Ölüm, mümine en kıymetli hediyedir.) [Taberani] HADİS: Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir (bk. Tirmizî, Cenaiz, 70). Allahü teâlâya kavuşmayı isteyen mümin, ölümü kötü görmez. Çünkü ölüm, dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Cenneti seven ve ona hazırlanan ölümü sever. Çünkü ölüm olmayınca Cennete girilmez. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Hadis-i şerifte, HADİS: (İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar) buyuruldu. (Sefer-i Ahiret) PEYGAMBERİMİZ(SAV) MÜMİNİN ÖLÜMÜNÜ ŞÖYLE ANLATIR İman sahibi kişinin ruhunu Azrail alırken, yanında rahmet melekleri bulunur. Mümin insanın ruhu alınırken, ona cennetteki yeri gösterilir. O cennetteki yerini temaşa ederken ruhunun kabz edildiğinin farkına varmaz. Hadislerde şöyle anlatılır: HADİS:Mümin kul Ahiret yolculuğuna çıkarken, gökten ışık saçan melekler iner.Yanlarında cennet elbiselerinden bir elbise ile hunut olur. O kulun görebileceği yere otururlar. Azrail (as).de baş ucuna oturur ve 'haydi ey temiz ruh Allah'ın mağfiret ve rıdvanına doğru rahatlıkla çık' der. Azrail (as) bedenden çıkan ruhu alınca, rahmet melekleri ruhu ellerindeki elbise ve hunuta sararlar.Güzel kokular sürüp, sevinçle semaya çıkarlar. 1. semada kimsin diye sorulur. Rahmet meleklerin başında olan Cebrail; ben Cebrailim yanımdaki filan oğlu filan diyerek o kişiden övgüyle bahseder. Dünya seması melekleri 'o iyi bir kişidir,inancı tamdı,şüphesi yoktu ' diyerek geçişine izin verirler. İkinci semaya çıkarlar. 2. Sema melekleri de, namazlarını ve bütün farzlarını eda ederdi derler. Üçüncü semaya geçerler 3. Sema da; malının hakkını muhafaza edip zekatını seve seve verirdi derler. Dördüncü semada, 4. Semada orucunu tutup, haram yemekten kaçındı, kendini muhafaza etti denilir. Beşinci semada; 5. Semada farz olduğunda Allah için hac vazifesini yerine getirdi derler. Altıncı semaya 6. Semada çıktıklarında; seher vakti istiğfar etti, çok sadaka verdi, yetimlere yardım etti denilerek karşılanır. 7. Semada Celal Perdelerinin olduğu makama varırlar. Orada hoşca karşılanıp cennet ile müjdelenir. Oradan Sidretül Müntehaya giderler. Orada; her iyiliği Allah rızası için yapan kul, hoş ve sefa geldin denilerek karşılanır. Daha sonra; ateş tabakasından, nur, zulmet, su ve kar tabakalarından ve soğuk denizden geçerler. Sonra perdeler açılır. Bu perdeler seksenbin adettir ve her perdede de seksen bin şerefe vardır. Perde arkasından bu getirdiğiniz ruh kimdir diye sorulur. Cebrail AS. filan oğlu filan der. Allah "yaklaştırın sen ne güzel kulumsun" buyurur ve Allah onu affeder. Allah'ın huzuruna arif ve evliya kullarının dışında ulaşan olmaz. Diğer insanlar ise, yaptıkları amele göre ya perdelerden yada sema kapılarından geri çevrilirler. Geri dönerlerken, Allah "Kulumun dosyasını tescil edin. Onu yere iade edin. Onları ben yarattım, oraya iade ederim, sonra tekrar oradan bir kere daha çıkaracağım"diye buyurur. Sonra ruh cesede iade edilir.Kabire;Münker ve Nekir adında iki melek gelir ve sorarlar: Rabbin kim? Kul şaşırmadan Allah der Dinin? Kul; İslam der Nebin? Kul; Hz.Muhammet, O Allah'ın resulüdür der. Nereden bildin? Kul; Allah'ın kitabı Kuranı okudum. Ona iman ve tastik ettim der. O sırada; Kulum doğru söyledi. Cennetten bir yatak getirip altına serin, cennet elbiseleri giydirin ve cennete bakan bir pencere açın buyrulur. Sonra o kişinin kabri enine ve boyuna genişler.Cennet kokuları gelmeye başlar. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe gibi olur. RABBİM HÜSNÜ HATİME İLE ÖLMEYİ CÜMLE ÜMMETİ MUHAMMEDE NASİP EYLESİN